Поциковани клипси

Поцинкован клипс

Благодарение на клипсите,монтажът на декинга остава скрит.
Правят  фуга от 2-3 мм между всяка декинг дъска. За 1 кв.м. са необходими 21 броя клипси.